"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

czwartek, 8 września 2011

Something abstract..


Budynek naszego collegu, posłużył mi za bazę wyjściową powyższej pracy.. Free machine  embroidery - moje zmagania zakończone takim oto efektem...

poniedziałek, 5 września 2011

Long Black, Flat white... art of the stitch.

 
 
 

Wrzesień to początek kolejnego etapu mojej artystycznej edukacji. Po udanej rozmowie kwalifikacyjnej, zostałam przyjęta na  HND Textile Design.
Dwa lata nauki, pozwolą mi zgłębić wiele technik wykorzystywanych zarówno w modzie, jak i samej sztuce, która to najbardziej mnie interesuje. Miniony rok, pozwolił mi zapoznać się z wieloma artystami tworzącymi za pomocą stitch alchemy, i muszę przyznać, iż po rzeźbie, jest to jedna z bardziej fascynującej mnie form ekspresji artystycznej.
Naszą naukę rozpoczęliśmy od projektu long black, flat white. Po wizycie w Muzeum Narodowym oraz Szkockim Parlamencie, opatrzonych szybkimi szkicami, rozpoczęliśmy proces tworzenia. Wykorzystując wykonane wcześniej wydruki lub kopie zdjęć, jednym z naszych zadań było stworzenie 6 małych projektów  - manipulacja materiałami, pozwala kreować nowy wizerunek tego co stanowiło naszą bazę. Nieskomplikowane jednak ciekawe w swojej prostocie.. oczywiście może to być zaledwie początek do wielu abstrakcyjnych projektów.. 

September is the beginning of the next stage of my artistic education. After a successful interview, I was admitted to the HND Textile Design.
 Two years of study, will allow me to explore the many techniques used in both fashion and art itself, which most interests me. Last year,  allowed me to discover many artists using the stitch-forming alchemy, and I must say that , after the sculpture, it is one of the most exciting forms of artistic expression me.
Our study started with a project long black, flat white. After visiting the National Museum and the Scottish Parliament, bearing the rapid sketches, began the process of creation. Using printings or copies of photos, one of our tasks was to create six small projects - the manipulation of materials,  create a new image of that which was our base. Simple but interesting in its simplicity .. Of course it could be just the beginning for many abstract designs ..