"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

wtorek, 13 grudnia 2011

Pottery again..


Po bardzo długiej przerwie znów powróciłam na zajęcia z gliny i ceramiki. Niestety nie był to bardzo owocny czas, bowiem w międzyczasie nabawiłam się małej, jednak wykluczającej wszelkie działania, kontuzji.. tym niemniej jedna z moich ulubionych prac - miała ona być misą ozdobną, niestety jeszcze przed wypaleniem z jednej części - powstały 3 kawałki będące mimo wszystko urokliwe same w sobie.. zatem - jesienne liście..

After a very long break again, I returned to classes in clay and ceramics. Unfortunately, there wasn't a very productive time, because in the meantime got  small, but excludes any action,  injury .. nevertheless, one of my favorite works - it had to be a decorative bowl, unfortunately, before the burning of one part - the resulting three pieces that are still charming in themselves .. Thus - autumn leaves ..


 

sobota, 3 grudnia 2011

Camille..
Auguste Rodin, zachwyca mnie wieloma rzeźbami, jednak The Danaid  jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych. Przepiękna, pełna mistyki, porusza do głębi. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy zapragnęlam własnej Camille - bo to Ona była Rodin's muzą.
Daleko jej do oryginału, jednak  proces tworzenia jej, kontakt z gliną, to niezapomniane przeżycie.

Auguste Rodin sculptures  delights me so many times, but The Danaides is definitely one of my favorites. The beautiful, full of mysticism, it moves in depth. When I saw her for the first time I wanted to own Camille - because she was Rodin's muse.
Far from original, but the process of creating it, contact with the clay, is an unforgettable experience.