"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

czwartek, 9 lutego 2012

Life drawing..

Zakończyliśmy zajęcia z aktu..szkoda, była to cenna część mojej edukacji. Zdecydowanie odczuwam niedosyt, a i moje umiejętności dalekie jeszcze od ideału..
Tym niemniej 4 z kilkunastu..

We have completed courses in the life drawing .. pity it was a valuable part of my education. 
I strongly feel unsatisfied, and even my skills are far from ideal ..
However, four  of the dozen or so 
..