"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

sobota, 30 października 2010

Accumulation of emotion ..Dobrych, czy złych?
Tym razem, przesączonych przerażeniem i niepewnością o nadchodzącą przyszłość..
Inspiracją była rzeźba Rodina. Po zakończeniu ujrzałam dwie wieże, oraz przerażoną dziewczynę w obłokach dymu.. Skojarzyło mi się to z tragedią z 11 września.. Tworzenie zaskakuje, nie zawsze ukazując pozytywne emocje..


Technika mieszana, kolaż:  suche pastele, gips, folia bąbelkowa, kawałki tektury..

Good or bad?This time-filtered terror and uncertainty about the coming future ..
It was inspired by Rodin's sculpture. When I saw the end of the two towers, and a terrified girl in the clouds of smoke .. I find it associated, with the tragedy of September 11 .. Create surprises, not always showing a positive attitude ..


czwartek, 28 października 2010

Streets of Barcelona ..


W Barcelonie byłam zaledwie kilka godzin, widziałam i zachwycałam sie budowlami Gaudiego - czyż nie jest On największym architektem? Jego budowle zachwycają i zadziwiają... Magia rodząca się w umyśle człowieka, zmaterializowana by czarować po wsze czasy...

Podczas zajęć z perspektywy, moje umiejętności (jeśli w ogóle można o takowych mówić w tym przypadku!), zawiodły całkowicie, cały dzionek męczyłam się okropnie, aby dla przekory, po powrocie do domu namalować coś takiego... karykaturalny obraz, bardzo klimatycznej uliczki w Barcelonie..

Malowane tuszem. 

In Barcelona I was just a few hours, I saw and admired of Gaudi's buildings - isn't he the greatest architect? His buildings delight and surprise ... The magic of giving birth in the mind of man, materialized by magic for all time ...

During the course of the perspective, my skills (if you can even speak of such usage in this case!), failed completely, the whole day I struggled terribly, after returning home I painted something like this ... caricature picture, very atmospheric streets of Barcelona ..

Painted with ink.

środa, 27 października 2010

John Piper..


Talbort Rice Gallery jest jedną z wiodących szkockich galerii publicznych współczesnej sztuki wizualnej. To miejsce, które odwiedzam regularnie wraz z pojawiającą się kolejną wystawą. Piękne otoczenie - budynek Starego Uniwersytetu, niewątpliwie sprzyja atrakcyjności tego miejsca.
W okresie 23 października - 11 grudnia odbyła się bardzo ciekawa wystawa - The £40 Art Collection. Wystawa ta, to prywatny zbiór jednego z mieszkańców wyspy Arran, który będąc właścicielem dobrze prosperującego sklepu, postanowił przystąpić do Officers Emergency Army Reserve. Ku Jego zdumieniu kilkudniowe pobyty w Armii, przynosiły mu dochody około £40 miesięcznie. Pragnąc przeznaczyć ów pieniądze na cel wyjątkowy, za porozumieniem z żoną, postanowił realizować swoje artystyczne pasje. Otóż przez około 50 lat, każdego roku Tom Alexander pisał list do ulubionego  artysty, prosząc o przesłanie obrazu wybranego przez niego samego. 
Wśród pokaźnej kolekcji, zwłaszcza jeden  przykuł moją uwagę - "Interior, Waldron Church"  Johna Piper, jednego z wiodących malarzy Angielskich (13 December 1903 – 28 June 1992).
Obraz, przed którym stanęłam zachwycił mnie do głębi.. tak bardzo, iż postanowiłam sama go namalować. Oczywiście daleko mu do obrazu mistrza, jednak  stanowi moją własną koneksję z tak wybitnym artystą.Talbort Rice Gallery is one of Scotland's leading public galleries of contemporary visual art. It's a place that I visit regularly with emerging next show. Beautiful surroundings - the Old University building, undoubtedly promotes the attractiveness of the place.
In the period October 23 - December 11 was a very interesting exhibition - The £ 40 Art Collection. This exhibition, the private collection of one of the inhabitants of the island of Arran, who, being a successful shop owner, decided to join the Army Officers Emergency Reserve. To his surprise, a few days stay in the Army, brought him income of about £ 40 a month. Wishing to spend this money for the purpose of emergency, by agreement with his wife, he decided to pursue their artistic passions. Well, for about 50 years, each year, Tom Alexander wrote a letter to his favorite artist, asking to send a picture chosen by himself.

Among the impressive collection, especially one caught my attention - "Interior, Waldron Church" by John Piper, one of the leading painters of the English (13 December, 1903 to 1928 June, 1992).

Picture, before which  I stood amazed me deeply .. so much, that I decided to paint it. Of course it is far from original picture, but it is my own connections with such an outstanding artist.

Peter Pan?
wtorek, 26 października 2010

A visit to the Museum of Childhood in search of inspiration..
Jesteśmy w trakcie tworzenia okładki do książki.
W 100 rocznicę czterech książek, napisanych przez Szkockich autorów: "Podróże Guliwera", "Piotruś Pan", "Wyspa skarbów" oraz "Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa" - my projektujemy okładkę do wybranej przez nas pozycji.
Moją ulubioną bajką z dzieciństwa był "Piotruś Pan" - niemażle codziennie, do znudzenia słuchałam tej opowieści granej na brzęczącym gramofonie!
Zatem - Piotruś Pan!

We are in the process of creating artwork for the book.The 100th anniversary of the four books, written by Scottish writers: "Gulliver's Travels", "Peter Pan", "Treasure Island"and "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" - we design the artwork for a chosen position.

My favorite fairy tale from childhood was "Peter Pan" - almost every day, tired of listening to the story, played on a phonograph buzzing!

So - Peter Pan!

wtorek, 19 października 2010

Visit to Poland.Nasza wizyta w Polsce minęła bardzo szybko... odwiedziliśmy między innymi, moje ukochane Orłowo..  
Ten stary budynek, to magiczne, przesączone sztuką miejsce - Liceum Plastyczne - lubię powracać tutaj, bez względu na porę roku..


Our visit in Poland was over very quickly ... we visited, among others, my beloved Orłowo ..
This old building is a magical, filtered arts venue - Fine Arts High School -
This old building is a magical, filtered arts venue - Fine Arts High School - I love coming back here, no matter what time of year ..

wtorek, 5 października 2010

Creating a relief ..or...fun with plaster!
Przy tworzeniu płaskorzeźby, należy pamiętać, o tym co powinno być wypukłe, a co wklęsłe...


..ummm - czyż nie jest z niego brzydal?!
..mężczyzna z parasolką na głowie! : )


.. ummm - isn't it ugly?
.. a man with an umbrella on his head! :)

poniedziałek, 4 października 2010

National Gallery of Modern Art - the Dean Gallery.


Odwiedziliśmy dziś Muzeum Narodowe Sztuki Współczesnej - Dean Gallery.
Miejsce, które na pewno warto odwiedzić, będąc choćby kilka dni w Edinburghu - ja zaglądam tutaj od czasu do czasu, jednak niezapomnianym wydarzeniem dla mnie, była wystawa Vincenta Van Ghoga.
Tym razem jednak nasza uwaga była głównie skoncentrowana na rzeźbach, bowiem w tym tygodniu rozpoczynamy nowy projekt, związany właśnie z rzeźbą.